Dating dark endemol


Magmula no’ng ako’y natutong umawit Nagkabuhay muli ang aking paligid Ngayong batid ko na ang umibig Sa sariling tugtugtin o himig Sa isang makata’y maririnig Mga titik, nagsasabing: Kay ganda ng ating musika Kay ganda ng ating musika Ito ay atin, sariling atin At sa habang buhay awitin natin. “Pinoy Ako” As Popularized By: Orange & Lemons (Music by Clemen Castro / Lyrics by Jonathan Manalo / Published by Star Songs, Inc. Hamon sa buhay handang daanan Kaya namin ‘yan Ipaglalaban namin ang nararapat At tamang gagawin Iba na tayo ngayon Matibay ang loob Sabihin mo, sabihin nyo, Kaya natin to Kabataang pinoy pagbutihan mo Pag-asa ka ng buong mundo Kabataang pinoy kayang kaya mo Pinoy ako, pinoy tayo!

I always say that when it’s a well-written OPM, it becomes a bigger hit compared to a foreign song…“” Music and Lyrics: Ryan Cayabyab Interpreter: Hajji Alejandro Magmula no’ng ako’y natutong umawit Naging makulay ang aking munting daigdig Tila ilog pala ang paghimig Kung malalim, damdami’y pag-ibig Kung umapaw, ang kaluluwa’t tinig Ay sadyang nanginginig Magmula no’ng ako’y natutong umawit Bawat sandali’y aking pilit mabatid Ang himig na maituturing atin Mapupuri pagka’t bukod-tangi Di marami ang di-magsasabing Heto na’t inyong dinggin KORO: Kay ganda ng ating musika Kay ganda ng ating musika Ito ay atin, sariling atin At sa habang buhay awitin natin. ABS-CBN/ Universal Records, Inc.) Lahat tayo mayroon pagkakaiba sa tingin pa lang ay makikita na Iba’t ibang kagustuhan ngunit iisang patutunguhan Gabay at pagmamahal ang hanap mo Magbibigay ng halaga sa iyo Nais mong ipakilala kung sino ka man talaga [Chorus] Pinoy ikaw ay pinoy Ipakita sa mundo Kung ano ang kaya mo Ibang-iba ang pinoy Wag kang matatakot Ipagmalaki mo pinoy ako Pinoy tayo ‘Pakita mo ang tunay at kung sino ka Mayro’n mang masama at maganda Wala naman perpekto Basta magpakatotoo oohh… Gabay at pagmamahal ang hanap mo Magbibigay ng halaga sa iyo Nais mong ipakilala kung sino ka man talaga [Chorus] Pinoy ikaw ay pinoy Ipakita sa mundo Kung ano ang kaya mo Ibang -iba ang pinoy Wag kang matatakot Ipagmalaki mo pinoy ako Pinoy tayo [Chorus] Talagang ganyan ang buhay Dapat ka nang masanay Wala rin mangyayari kung laging nakikibagay Ipakilala ang iyong sarili Ano man sa iyo aymangyayari Ang lagi mong isipin Kayang kayang gawin [Chorus] Pinoy ikaw a pinoy Ipakita sa mundo Kung ano ang kaya mo Ibang-iba ang pinoy Wag kang matatakot Ipagmalaki mo pinoy ako Pinoy tayo “Kabataang Pinoy” Kabataang Pinoy Ang barkada namin may pangarap Na nais abutin Pangarap namin magtagumpay Sa lahat ng gagawin Iba na tayo ngayon Walang di nagagawa Sabihin mo, sabihin nyo, Kaya natin to Kabataang pinoy pagbutihan mo Pag-asa ka ng buong mundo Kabataang pinoy kayang kaya mo Pinoy ako, pinoy tayo!

Kaya siguro sobrang natorete bigla nang makarinig ng tila pamilyar na mga ingay. Behold the Body of Christ, Jesus our Saviour and Life! In the household of the Lord, where we come to share the meal, We are fed the words of our Saviour, one family, strengthened and healed.

REFRAIN Ang Katawan ni Kristo, ang Katawan ni Kristo. When we gather in our homes, through our prayers and our meals, We are fed and nourished together, our families, broken and blessed.

Verse 2 Panginoong Diyos, Hesu-Kristo, bugtong na Anak Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama Solo: Ikaw na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan All: Maawa ka, Maawa ka sa amin. AMA NAMIN/SAPAGKA’T SA IYO ANG KAHARIAN Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo Mapasaamin ang kaharian Mo, sundin ang loob Mo Dito sa lupa para nang sa langit Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw At patawarin Mo kami sa aming mga sala Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso At iadya Mo kami sa lahat ng masama Sapagkat sa ‘Yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman!